Blog

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Alimentatie verzekerd!

Ontvangt u alimentatie? is er bijzonder partnerpensioen aanwezig en is dit voldoende?Ná een scheiding is het mogelijk om een financiële bijdrage te ontvangen voor de kosten van levensonderhoud. Deze bijdrage wordt door de ex-partner met het hoogste inkomsten verstrekt aan de minder draagkrachtige ex-partner én aan de kinderen uit de (huwelijkse-)relatie.Wat gebeurt er wanneer de…
Lees verder

Levenslooprekening en pensioen

Tijdig nadenken over de aanwending van uw levenslooptegoed is zeker aan te raden.
Lees verder

Wat als je niet tijdig melding hebt gemaakt van je scheiding bij de pensioenuitvoerder(s) in het verleden? Een aanvullend nadeel per 2020!

Wat als je niet tijdig melding hebt gemaakt van je scheiding bij de pensioenuitvoerder(s) in het verleden? Wil je alsnog van de maandelijkse verplichting af, dan zijn er wellicht twee mogelijkheden.
Lees verder

Pensioenregeling payrollwerkgevers

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wil de wetgever paal en perk stellen aan het concurreren op arbeidsvoorwaarden. Payrollwerknemers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in (vaste) dienst bij een werkgever, de zogenaamde inlener. Welke impact heft dit op de pensioenregeling?
Lees verder

Pensioenakkoord verzekerde regeling

Sociale partners hebben ingestemd met de contouren van het Pensioenakkoord. Inmiddels is een Kamermeerderheid, ondanks een kritische oppositie, ook vóór het Pensioenakkoord. Het akkoord heeft uiteenlopende gevolgen voor werkgever en werknemer. De ingrijpende wijziging van het pensioenstelsel begint steeds concreter te worden. Alweer een jaar geleden slaagde Het kabinet erin om met sociale partners de…
Lees verder

NOW-regeling praktisch bekeken!

Ondernemers die in acute problemen komen door de corona-crisis, kunnen uitstel krijgen voor de betaling van pensioenpremies. Voor werkgevers is de pensioenpremie een substantieel deel van de loonkosten.
Lees verder

Pensioen? Dat moet je toch echt zelf doen!

Je inkomen nu staat voorop in dit corona-tijdperk! Velen proberen te overleven momenteel. Ook als je nu even wilt stoppen met premie betalen, dan zal er gehandeld moeten worden. Wellicht is dít daarom juist wel even hét moment om na te denken over pensioen, voor nu én later!
Lees verder

Coronavirus en onze dienstverlening

Beste relaties en prospects, De gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) zijn serieus. Door de overheid zijn maatregelen getroffen, die op iedereen impact hebben. Maatregelen om de uitbraak van het Coronavirus in beheersbare banen te leiden. Uiteraard volgen wij de instructies en richtlijnen van de overheid en het RIVM op. Gelukkig ligt onze dienstverlening niet geheel…
Lees verder

Vaarwel Pensioen 1-2-3, welkom handelingsperspectief werknemers

(Evaluatie Wet Pensioencommunicatie. 31-01-2020 W. Koolmees) De bereidheid en het vermogen van werknemers om goede beslissingen te nemen op basis van verstrekte pensioeninformatie wordt overschat. Weten is nog geen doen! Bij de uitgevoerde evaluatie van de Wet Pensioencommunicatie geeft éénderde tot de helft van de ondervraagde werknemers aan niet te weten wanneer zij met pensioen…
Lees verder

De mythe van de middelloon ambitie voorbij

Het is nooit de bedoeling geweest om met een beschikbare premieregeling de opbouw van een middelloonregeling te ambiëren. Dan zou je simpelweg de middelloonregeling moeten behouden. Er bestaan geen ‘free rides’. Wat dan wel?
Lees verder