Bedrijfstakpensioenfonds

Een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) is een pensioenfonds specifiek voor een bepaalde bedrijfstak of beroepsgroep, bijvoorbeeld voor de bouw, horeca of notarissen. Vaak is er sprake van een verplicht gesteld BPF. Dit betekent dat u verplicht bent om uw medewerkers aan te melden als uw onderneming onder de verplichtstellingscriteria valt . 

Grote (financiële) risico’s

Door onbekendheid bij werkgevers, wijzigingen in bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in de verplichtstellingscriteria komt het in de praktijk voor dat medewerkers niet zijn aangemeld bij het BPF. Dit kan grote risico’s met zich meebrengen. Vaak moet u zich namelijk met terugwerkende kracht aansluiten. Dit betekent dat het BPF met terugwerkende kracht pensioenpremies voor uw medewerkers kan vorderen over alle jaren dat u verplicht aangesloten had moeten zijn.

Dubbele pensioenpremies

Heeft u een collectieve pensioenregeling bij een verzekeraar maar valt u onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds? Dan loopt u het risico dat u als werkgever dubbele pensioenpremies betaalt. Medewerkers bouwen hierdoor mogelijk een fiscaal bovenmatig pensioen op, wat zeer nadelige fiscale gevolgen kan hebben. Daarnaast kan premieverzuim als gevolg hebben dat u als ondernemer of bestuurder hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld. Bij ‘onredelijk bestuur’ kan er dan aanspraak gemaakt worden op uw privévermogen.

Doe de BPF check!

Indien u niet goed geadviseerd bent, is de kans aanwezig dat u onnodige risicio’s loopt. Risico’s die vergaande financiële consequenties met zich mee kunnen brengen voor uw organisatie. Heeft u twijfels of u onder een verplicht gesteld BPF valt? Neem dan contact op met een van onze pensioenspecialisten voor een BPF Check. Bij een BPF check wordt een grondige analyse van uw bedrijfsactiviteiten gemaakt in het licht van de verplichtstellingscriteria van het BPF. Daarnaast kunnen we de mogelijkheden voor vrijstelling van verplichte deelname voor u bekijken.

Edwin-Langhorst-specialist

Edwin Langhorst

Mijn naam is Edwin Langhorst. De afgelopen 20 jaar heb ik ervaring opgedaan bij twee werkgevers in de financiele dienstverlening. Met veel plezier heb ik de stap gemaakt om nog dichter bij de klant te kunnen staan. Als Adviseur Pensioen & Inkomen spar ik met werkgevers en werknemers om de zaken goed en helder te regelen. Ik ben een betrokken en een gedreven initiatiefnemer.

Meer lezen >