Blog

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Wijzigingen lijfrente jaarruimte (2024)

Met de komst van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) per juli 2023 verandert er veel in de opbouwmogelijkheden van de oudedagsvoorzieningen in Nederland.   De wijzigingen binnen de werkgeverspensioenen hebben ook hun invloed op het lijfrente regime. Zo is het opbouwpercentage van de jaarruimte verhoogd van 13,3% naar 30%, gelijk aan bij pensioen. Deze wijziging…
Lees verder

Wat betekent de Wet Toekomst Pensioenen voor de werkgever?

Wet Toekomst Pensioenen (WTP) is definitief.  Op 1 juli 2023 treedt de nieuwe wet in werking. Wat verandert er voor de werkgever?
Lees verder

Herziening Wetsvoorstel Bedrag Ineens. (RVU en Verlofsparen al wel ingevoerd).

Flexibilisering van pensioen door Wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en Verlofsparen. Wat houdt dit in?
Lees verder

Afschaffing oudedagsreserve (OR) voor ondernemers

Per 1 januari 2023 wordt de fiscale oudedagsreserve (OR) afgeschaft. Bestaande OR-reserves mogen op basis van de huidige regels nog wel in stand worden gehouden of worden afgestort uiteraard.Het afschaffen van deze faciliteit voor IB-ondernemers moet de schatkist zo’n 110 miljoen euro opleveren. De fiscale oudedagsreserve (OR) staat al jaren ter discussie en ook in…
Lees verder

Formulier bedrijfsgegevens pensioenfonds

Heeft u een bericht ontvangen vanuit een Pensioenfonds met het verzoek om het Formulier Bedrijfsgegevens in te vullen? Valt uw onderneming volgens de gegevens van het Pensioenfonds onder de verplichtstelling? Grote kans dat er nog niets aan de hand is. Niet reageren is echter geen optie. Direct wél reageren is daarentegen ook niet verstandig. De…
Lees verder

Wet Toekomst Pensioenen. Wat is de weg naar een aangepaste pensioenregeling?

Op 29 maart 2022 is het voorstel Wet Toekomst Pensioenen ingediend bij de Tweede Kamer. Wanneer de Tweede en daarna de Eerste Kamer instemmen, staan de uitgangspunten voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel vast. Voor alsnog wordt vastgehouden aan de invoeringsdatum per 1 januari 2023. Vanaf de invoering van de Wet moeten er door…
Lees verder

Geen pensioen voor je werknemers

Nog steeds zijn er veel bedrijven die geen pensioenregeling bieden aan hun werknemers. Tien procent van de werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op. Aanvullend pensioen is belangrijk om werknemers na hun pensioen voldoende inkomen te bieden om de uitgaven te kunnen betalen. Alleen al het inzicht in de verhouding tussen inkomsten en uitgaven vanaf pensioendatum…
Lees verder

ODV afstorten naar een lijfrente, waarom niet?

Ongeveer 53.576 dga’s hebben hun pensioen in eigen beheer omgezet naar een ODV. Al deze ODV’s kunnen geheel of gedeeltelijk afgestort worden in een lijfrente. Bij de afstorting van de ODV in een lijfrente vindt er een overgang plaats van de wet Loonbelasting naar de wet Inkomstenbelasting. Het lijfrenteregime biedt in de uitkeringsfase meer flexibiliteit…
Lees verder
arbeidsplus-meeting

Samenloop pensioen en WW-uitkering

Een werknemer die niet wil dat het ouderdomspensioen wordt verrekend met een WW-uitkering kan zijn of haar pensioendatum uitstellen. Hoewel veelal wordt aangenomen dat het uitstellen van de pensioendatum door het UWV wordt gezien als een benadelingshandeling (artikel 24 lid 5 WW), geeft het UWV in de praktijk aan dat dit niet het geval is.Het…
Lees verder

Een sprong vooruit in pensioencommunicatie! Onmisbaar bij de invoering van het Pensioenakkoord.

Werknemers vertrouwen het meest op de werkgever als het gaat om de informatievoorziening over arbeidsvoorwaarden. Pensioen wordt als secundaire arbeidsvoorwaarde op de tweede plaats gewaardeerd door werknemers. Toch is de communicatie over pensioen vanuit de werkgever veelal niet structureel geregeld. Hoe makkelijk dit in te vullen is? Lees verder en neem contact op.
Lees verder