Blog

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

De mythe van de middelloon ambitie voorbij

Het is nooit de bedoeling geweest om met een beschikbare premieregeling de opbouw van een middelloonregeling te ambiëren. Dan zou je simpelweg de middelloonregeling moeten behouden. Er bestaan geen ‘free rides’. Wat dan wel?
Lees verder

Pensioen en scheiding, de aanspraak vervalt niet.

Ook al is de scheiding jaren geleden uitgesproken en is er destijds niets geregeld over de pensioenverdeling, de aanspraak op het ouderdomspensioen vervalt niet. Laat u adviseren over de mogelijkheden!
Lees verder

Ondernemingsraad en Pensioen

Is de ondernemingsraad betrokken bij een pensioenwijziging, waar instemming voor nodig is? Doelstelling is om te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing waarbij, wanneer je mij inschakelt als adviseur, de waarde van de middelloonregeling een belangrijk uitgangspunt zal zijn. Niet voor mezelf, maar in het belang van de werknemers die de ondernemingsraad vertegenwoordigt.
Lees verder

Levenslooprekening en pensioen

Tijdig nadenken over de aanwending van uw levenslooptegoed is zeker aan te raden.
Lees verder

ArbeidsPlus in Zest Magazine 2018

Nu nadenken over later is investeren in de toekomst van uw onderneming!
Lees verder

Een sprong vooruit in pensioencommunicatie!

Werknemers vertrouwen het meest op de werkgever als het gaat om de informatievoorziening over arbeidsvoorwaarden. Pensioen wordt als secundaire arbeidsvoorwaarde op de tweede plaats gewaardeerd door werknemers. Toch is de communicatie over pensioen vanuit de werkgever veelal niet structureel geregeld. Hoe makkelijk dit in te vullen is? Lees verder en neem contact op.
Lees verder