Blog

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Geen pensioen voor je werknemers

Nog steeds zijn er veel bedrijven die geen pensioenregeling bieden aan hun werknemers. Tien procent van de werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op. Aanvullend pensioen is belangrijk om werknemers na hun pensioen voldoende inkomen te bieden om de uitgaven te kunnen betalen. Alleen al het inzicht in de verhouding tussen inkomsten en uitgaven vanaf pensioendatum…
Lees verder

ODV afstorten naar een lijfrente, waarom niet?

Ongeveer 53.576 dga’s hebben hun pensioen in eigen beheer omgezet naar een ODV. Al deze ODV’s kunnen geheel of gedeeltelijk afgestort worden in een lijfrente. Bij de afstorting van de ODV in een lijfrente vindt er een overgang plaats van de wet Loonbelasting naar de wet Inkomstenbelasting. Het lijfrenteregime biedt in de uitkeringsfase meer flexibiliteit…
Lees verder
arbeidsplus-meeting

Samenloop pensioen en WW-uitkering

Een werknemer die niet wil dat het ouderdomspensioen wordt verrekend met een WW-uitkering kan zijn of haar pensioendatum uitstellen. Hoewel veelal wordt aangenomen dat het uitstellen van de pensioendatum door het UWV wordt gezien als een benadelingshandeling (artikel 24 lid 5 WW), geeft het UWV in de praktijk aan dat dit niet het geval is.Het…
Lees verder

Een sprong vooruit in pensioencommunicatie! Onmisbaar bij de invoering van het Pensioenakkoord.

Werknemers vertrouwen het meest op de werkgever als het gaat om de informatievoorziening over arbeidsvoorwaarden. Pensioen wordt als secundaire arbeidsvoorwaarde op de tweede plaats gewaardeerd door werknemers. Toch is de communicatie over pensioen vanuit de werkgever veelal niet structureel geregeld. Hoe makkelijk dit in te vullen is? Lees verder en neem contact op.
Lees verder

“Goed werkgeverschap” voor werkgever zonder pensioenregeling!

Er bestaat geen expliciete informatieplicht voor de werkgever over het ontbreken van een pensioenregeling. Ik ben er echter niet zeker van dat, gelet op jurisprudentie, bij ontbreken van duidelijke informatie hierover er sprake is van "goed werkgeverschap". Dit kan betekenen dat de werkgever er voor moet zorgen dat de werknemer (of andere belanghebbende) wordt gewaarschuwd dat men zelf voor pensioenopbouw moet zorgen, als dat wenselijk is. Voorkomen is beter dan genezen.
Lees verder

Alimentatie verzekerd!

Ontvangt u alimentatie? is er bijzonder partnerpensioen aanwezig en is dit voldoende? Ná een scheiding is het mogelijk om een financiële bijdrage te ontvangen voor de kosten van levensonderhoud. Deze bijdrage wordt door de ex-partner met het hoogste inkomsten verstrekt aan de minder draagkrachtige ex-partner én aan de kinderen uit de (huwelijkse-)relatie.Wat gebeurt er wanneer…
Lees verder

Levenslooprekening en pensioen

Tijdig nadenken over de aanwending van uw levenslooptegoed is zeker aan te raden.
Lees verder

Wat als je niet tijdig melding hebt gemaakt van je scheiding bij de pensioenuitvoerder(s) in het verleden? Een aanvullend nadeel per 2020!

Wat als je niet tijdig melding hebt gemaakt van je scheiding bij de pensioenuitvoerder(s) in het verleden? Wil je alsnog van de maandelijkse verplichting af, dan zijn er wellicht twee mogelijkheden.
Lees verder

Uitstel wetsvoorstel Bedrag ineens. RVU en Verlofsparen wel akkoord door de Eerste Kamer.

Flexibilisering van pensioen door Wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en Verlofsparen. Wat houdt dit in?
Lees verder

Pensioenregeling payrollwerkgevers

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wil de wetgever paal en perk stellen aan het concurreren op arbeidsvoorwaarden. Payrollwerknemers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in (vaste) dienst bij een werkgever, de zogenaamde inlener. Welke impact heft dit op de pensioenregeling?
Lees verder