Ik ben HR of OR professional

Waarvoor kunt u als HR of OR professional bij ons terecht?

Weet u al wat u moet doen met het Pensioenakkoord 2022?

ArbeidsPlus biedt met haar dienstverlening ondersteuning voor HR en OR professionals.
In deze tijd van veranderingen is personeelsplanning en pensioencommunicatie belangrijker dan ooit. Als HR of OR bent u hierbij aan zet, waar het gaat om het informeren of vertegenwoordigen van werknemers.

Informatie vanuit pensioenuitvoerders is onvoldoende om voor de werkgever in te kunnen spelen om komende (pensioen-) veranderingen. De wijzigingen raken de arbeidsvoorwaarden van werknemers. De informatie vanuit pensioenuitvoerders is onvoldoende om de zorgplicht voor de werkgever naar behoren in te vullen. Daarbij zijn de de belangen van de werknemer betrokken in het proces.

De diensten van ArbeidsPlus zijn er op gericht HR en OR professionals bij te staan met haar kerntaken. Hoe zet je als HR de arbeidsvoorwaarde pensioen optimaal in? Adviseren mag HR niet, informeren moet wel! Hoe ga je als HR om met deze spagaat? Hoe houd je als OR grip op de wijzigingen en blijf je goed op de hoogte van de rechten en de wensen van werknemers. En hoe kom je er nu samen met de werkgever goed uit? Dat is het doel!

HR en OR professionals hebben veel aandachtsgebieden, waar het gaat om arbeidsvoorwaarden. Pensioen, pensioencommunicatie, ARBO wetgeving, ziekte-verzuim, werving van personeel en de daarbij horende personeelsplanning.

Pensioen is in de ogen van werknemers één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Is de aandacht vanuit HR en OR hiermee in overeenstemming?

ArbeidsPlus kan de rol vervullen om op het pensioendossier te ondersteunen, te sparren, een second opinion te geven of te ontlasten.

Graag vertellen wij in een persoonlijk gesprek wat we voor uw organisatie kunnen betekenen.

Ik ben lid van de Ondernemingsraad

Zoals het er nu naar uit ziet dient de werkgever per 2022 de pensioentoezegging ingrijpend te wijzigen.

Als het gaat om pensioenwijzigingen en pensioencommunicatie speelt de Ondernermingsraad een cruciale rol. De Ondernemingsraad wordt hierbij ondersteunt door de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Interpretatie van de wet en de praktische toepassing is lastig. En dat is begrijpelijk. De WOR geeft de ondernemingsraad de ruimte om externe expertise in te huren. Daarvoor hoeft de OR niet eerst voor akkoord langs de werkgever. Overleg is uiteraard wel essentieel voor het bereiken van het beste resultaat.

Het pensioendossier vereist de komende jaren vanuit de Ondernemingsraad veel aandacht. De werkgever is verplicht de wijziging ter instemming bij de ondernemingsraad voor te leggen. ArbeidsPlus helpt Ondernemingsraden bij het proces om te komen tot een gelijkwaardige pensioenregeling en ArbeidsPlus adviseert u bij de instemmingsaanvraag.

Belangrijk bij het wijzigingsproces voor de Ondernemingsraad is uiteraard de steun van de werknemers. Hoe wordt dit vormgegeven? ArbeidsPlus adviseert en ondersteunt bij het opstellen van een reactie op het voorstel van de werkgever. Ook onderhandelt ArbeidsPlus, samen met u, met de directie. Geen instemmingstraject is hetzelfde.

Graag vertellen wij in een persoonlijk gesprek wat we voor u als Ondernemingsraad kunnen betekenen.

Interesse?

Neem contact op voor één van de specialismen! Ik maak graag vrijblijvend kennis met u en uw organisatie!