Privacyverklaring

Middels deze pagina informeren wij u over de wijze waarop door ArbeidsPlus met persoonlijke gegevens op de website wordt omgegaan.

Op deze website kunnen persoonlijke gegevens worden opgeven. Hierbij is het telkens duidelijk voor welk doel die gegevens gebruikt zullen worden. In beginsel worden deze gegevens niet aan derden verstrekt en zullen uitsluitend voor het omschreven doel gebruikt worden.

Wellicht zonder dat internetgebruikers zich daarvan bewust zijn stellen zij beheerders van websites in staat bepaalde gegevens te verzamelen. Voor zover ArbeidsPlus dergelijke gegevens gebruikt, zal dit anoniem geschieden. Ook hier geldt dat deze gegevens in beginsel niet aan derden worden verstrekt. Echter, bepaalde verwijzingen voeren naar websites die door derden worden bijgehouden en waarover ArbeidsPlus geen controle heeft. Vorenstaande heeft daarom geen betrekking op verwijzingen naar websites van derden.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

ArbeidsPlus kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ArbeidsPlus of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan ArbeidsPlus verstrekt. ArbeidsPlus kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom ArbeidsPlus gegevens nodig heeft

ArbeidsPlus verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan ArbeidsPlus uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening op het gebied van pensioen, training & coaching en mediation.

Hoe lang ArbeidsPlus gegevens bewaart

ArbeidsPlus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en zolang wetgeving dit van ons voor de geboden dienstverlening verlangt.

Delen met anderen

ArbeidsPlus verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van ArbeidsPlus worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ArbeidsPlus gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ArbeidsPlus.nl waarna ArbeidsPlus zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek zal reageren.

Beveiliging

ArbeidsPlus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ArbeidsPlus verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ArbeidsPlus via info@ArbeidsPlus.nl.

ArbeidsPlus is als volgt te bereiken:

  • Website: www.ArbeidsPlus.nl
  • Vestigingsadres: Patrijzenhof 12, 3815 AX Amersfoort
  • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 68757506
  • Telefoon: +31 6 22998703
  • E-mailadres: info@ArbeidsPlus.nl