Afschaffing oudedagsreserve (OR) voor ondernemersPer 1 januari 2023 wordt de fiscale oudedagsreserve (OR) afgeschaft. Bestaande OR-reserves mogen op basis van de huidige regels nog wel in stand worden gehouden of worden afgestort uiteraard.
Het afschaffen van deze faciliteit voor IB-ondernemers moet de schatkist zo’n 110 miljoen euro opleveren.

De fiscale oudedagsreserve (OR) staat al jaren ter discussie en ook in bij het Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen is al geopperd om de OR af te schaffen.

Wat zijn de gevolgen?
Vanaf 1 januari 2023 kunnen zelfstandig ondernemers niet langer doteren aan de fiscale oudedagsreserve (OR). Uitstel van belastingbetaling over een deel van de winst wordt niet meer fiscaal gefaciliteerd.   

Wat kan wel?
De jaarruimte en de reserveringsruimte blijven beschikbaar en worden uitgebreid om een oudedagsvoorziening mee op te bouwen. Deze golden en gelden ook voor de zelfstandig ondernemer.

Vaak levert de jaar en/of reserveringsruimte een hoger bedrag op aan fiscale aftrek, dan de OR. Daarbij wordt voorkomen dat de zelfstandig ondernemer in de toekomst wordt geconfronteerd met een belastingschuld, die wordt opgebouwd met de fiscale oudedagsreserve (OR). Wanneer de fiscale oudedagsreserve niet wordt afgestort, dan is de OR niet meer dan uitstel van belastingbetaling. Het woord reserve is in de praktijk al vaker verwarrend gebleken.  

Het blijft dus nog steeds mogelijk om geld te sparen in een lijfrenteproduct met belastingvoordeel.

Meer weten?

Neem contact op met ArbeidsPlus
drs. Edwin T Langhorst
Pensioen- en inkomensspecialist

Deel deze blog