Formulier bedrijfsgegevens pensioenfonds

Heeft u een bericht ontvangen vanuit een Pensioenfonds met het verzoek om het Formulier Bedrijfsgegevens in te vullen? Valt uw onderneming volgens de gegevens van het Pensioenfonds onder de verplichtstelling? Grote kans dat er nog niets aan de hand is.

Niet reageren is echter geen optie. Direct wél reageren is daarentegen ook niet verstandig. De beantwoording van de vragen die worden gesteld vergt kennis van zaken met betrekking tot het Verplichtstellingsbesluit, waar een Pensioenfonds haar bestaansrecht aan ontleent. De beantwoording moet uiteraard in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Het is echter lastige materie en de Verplichtstelling alleen geeft niet altijd het juiste antwoord op de gestelde vragen. Kennis van het beleid van een Pensioenfonds en van jurisprudentie is nodig voor het geven van de juiste antwoorden. In een keer goed scheelt alle betrokken partijen tijd en dus geld.

Heeft u als werkgever begeleiding nodig? Neem dan contact op met ArbeidsPlus. Houd er rekening mee dat het zelfs voor een pensioenadviseur de nodige inspanningen vergt om dit traject in goede banen te leiden.

drs. Edwin T Langhorst
Pensioen- en inkomensspecialistDeel deze blog