Alimentatie verzekerd!


Ontvangt u alimentatie? is er bijzonder partnerpensioen aanwezig en is dit voldoende?

Ná een scheiding is het mogelijk om een financiële bijdrage te ontvangen voor de kosten van levensonderhoud. Deze bijdrage wordt door de ex-partner met het hoogste inkomsten verstrekt aan de minder draagkrachtige ex-partner én aan de kinderen uit de (huwelijkse-)relatie.
Wat gebeurt er wanneer de alimentatie vervalt? De bijdrage stopt als de alimentatiebetaler komt te overlijden. Voor een klein bedrag per maand kan de alimentatieontvanger dit risico afdekken. Bij overlijden blijft er dan toch een bedrag beschikbaar. Hoe is het in uw situatie geregeld?

Wilt u meer weten? Neem contact op met ArbeidsPlus.

drs. Edwin Langhorst

Pensioen- en inkomensadviseur

Deel deze blog