ArbeidsPlus in Zest Magazine 2018

ArbeidsPlus
Investeren in kracht en toekomst van het bedrijf

Artikel Zest Magazine:
Met dank aan Schimmel Assurantiën Amerongen.

 

Pensioen- & Inkomensadvies

Een goed lopend bedrijf met een gezonde toekomst draait op de duurzame inzetbaarheid van zijn medewerkers. Dat weten ondernemers natuurlijk. Maar de praktijk is weerbarstig. In de waan van de dag houden we ons bezig met hetgeen we het leukste vinden. Het bedrijf, je werk, je passie. Wie denkt er nu aan later, als er vandaag nog zoveel te doen is? Maar nu nadenken over later is investeren in de toekomst.

Denk aan werknemers die steeds langer ‘moeten’ doorwerken, maar dat misschien niet willen. Wilt u uw medewerkers tot de pensioendatum hetzelfde werk laten doen?  Of is die oudere werknemer veel meer waard als hij of zij, wellicht in deeltijd, jonge medewerkers opleidt?
Er zijn voldoende mogelijkheden om medewerkers fit en met voldoende middelen te laten nadenken over stoppen met werken. Tegelijkertijd wordt het ziekteverzuim minder en is deze medewerker waardevoller voor uw organisatie.

ArbeidsPlus helpt uw onderneming met het flexibel inzetten van oudere werknemers. Dit levert uw onderneming en uw medewerkers veel meer op dan u denkt.                  

edwin-langhorst-profiel

 

Trainer & Consultant

Juist in een tijd dat het vinden en behouden van goed personeel lastiger wordt, wilt u als ondernemer enthousiaste en betrokken medewerkers in uw bedrijf. Zij zijn bewezen productiever en meer betrokken als ze goed in hun vel zitten, regie voeren en invloed hebben op hun dagelijkse werkzaamheden en over de juiste vaardigheden beschikken om optimaal te kunnen samenwerken met klanten, collega’s en leidinggevenden. Maar hoe actief worden deze kwaliteiten daadwerkelijk binnen uw onderneming gestimuleerd? Hoeveel aandacht is er in uw onderneming voor de ontwikkeling van teams en individuen?

ArbeidsPlus helpt uw onderneming met het initiëren en begeleiding van het juiste ontwikkelplan.

Robert-Jan-Hesselink

 

Mediation

Het niet (tijdig) (h)erkennen van conflicten op de werkvloer kan leiden tot overbelasting en stress bij werknemers. Sluimerende onvrede, onenigheid en frustratie kunnen letterlijk en figuurlijk ziekmakend zijn. Vaak worden conflicten pas zichtbaar én acuut als mensen zich ziek melden en/of arbeidsverhoudingen onwerkbaar zijn geworden. Ze zijn ook, als ze blijven woekeren, besmettelijk: andere werknemer en teams/afdelingen binnen de organisatie raken erbij betrokken. Als er geen actie op wordt ondernomen, komt het vroeg of laat als een explosie (geëscaleerd conflict) of een implosie (burn-out, ziekteverzuim, teruglopende resultaten, verlies) te voorschijn. In alle gevallen is het dus zaak om conflicten bijtijds aan te pakken. Onze erkende MfN-registermediator is jurist en gespecialiseerd arbeidsmediator. Zij doet interventies die bijdragen aan een oplossing voor het geheel. Herkent u een conflict op de werkvloer, dat zich niet intern laat oplossen, dan helpt ArbeidsPlus u hierbij.

Angelique-van-Zuilen

Heeft u vragen of wilt u ons eens vrijblijvend spreken? Neem dan contact op via www.arbeidsplus.nl of bel 06-22998703 (Pensioen- & Inkomensadvies), 06-23776057
(Training & Coaching) of 06-32060016 (Mediation).
Mailen kan ook naar info@arbeidsplus.

Deel deze blog