Feestmaand …jippie… beoordelingsgesprekken

Voor enkelen een zegen, want eindelijk zit je weer eens samen aan tafel. Voor velen blijft het beoordelingsgesprek een noodzakelijk kwaad.

Er is al veel geschreven over de noodzaak en de wijze van voeren van het ideale beoordelingsgesprek. Die discussie zal ik hier niet opnieuw starten. Wel is het een feit dat in veel organisaties dit gesprek nog een vast onderdeel is op de jaar-agenda.

Voor deze bijdrage heb ik praktische tips verzameld en onder elkaar gezet. Daarmee kun je jouw gesprek zoveel mogelijk waarde geven. Belangrijk houvast daarbij…..geef elkaar oprechte aandacht en gun elkaar deze kans op groei.

De tips zijn voor beide gespreksgenoten bedoeld, voor leidinggevende (LG) en voor medewerker (MW). En zoek je meer handvatten voor een effectieve beoordelingscyclus of mocht je het volgend jaar radicaal anders willen doen, bij Feedback denken we graag met je mee!

Tips voor een effectief beoordelingsgesprek:

 1. Bereid je goed en tijdig voor;
 • Je leidraad is de afgesproken doelen en resultaten. Grijp terug op de conclusies en afspraken uit de voortgangsgesprekken. (LG en MW)
 • Maak een beoordeling die objectief is, met oog voor omstandigheden en zaken bevat uit eigen waarneming. (LG)
 • Zet op een rijtje wat de consequenties van de beoordeling zijn.(LG)
 • Zoek zo nodig de rechtspositionele gevolgen uit.(LG)
 • Denk alvast na welke boodschap en welke tips je in dit gesprek wilt overbrengen.(LG en MW)
 • Wordt het een lastig gesprek? Denk vast na hoe je gaat reageren op de emoties van je collega. (LG en MW)
 • Reserveer minimaal een uur voor het gesprek en houd rekening met ‘uitlooptijd’. Plan ook de verslaglegging.(LG en MW)
 • Nodig de medewerker minimaal een week van te voren uit en stuur eventueel oordeel al toe (LG)
 1. Start het gesprek met de eindbeoordeling
 • Vertel eerst kort en bondig wat de eindbeoordeling is. Dat haalt de ergste spanning weg.(LG)
 1. Alles wat aandacht krijgt groeit
 • Haal de sterke kanten van de medewerker naar voren.(LG en MW)
 • Wees reëel in wat je hebt gepresteerd. Resultaten oppoetsen mag, verkeerde voorstelling van zaken geven niet. (MW)
 • Laat je waardering merken. (LG en MW)
 • Geef vertrouwen dat zwakke punten kunnen worden weggewerkt en geef je behoefte daarbij aan.(LG en MW)
 1. Vertel niets nieuws
 • Zorg dat je collega tijdens het beoordelingsgesprek niet wordt geconfronteerd met nieuwe informatie of een totaal onverwachte beoordeling. (LG en MW)
 • Zie het beoordelingsgesprek als een moment om de balans op te maken en duidelijke vervolgstappen te benoemen. (LG en MW)
 1. Ook een beoordelingsgesprek is een ‘gesprek’
 • Zorg voor tweerichtingsverkeer. Voor beide is ruimte te delen wat wel en niet goed gaat en hoe dat kan verbeteren. (LG en MW)
 • Luister goed naar wat de medewerker te vertellen heeft over belemmerende omstandigheden in de organisatie. (LG)
 1. Durf te confronteren
 • Wees eerlijk en concreet. Draai niet om de hete brei heen….en durf. Blijf wel hoffelijk. (LG en MW)
 1. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn
 • Het is jouw beoordeling. Zorg wel dat de medewerker de overwegingen begrijpt. (LG)
 1. Een slechte beoordeling
 • Deel direct het ‘slechte nieuws’. Kort, duidelijk en nog zonder uitgebreide toelichting. (LG)
 • Bied vervolgens ruimte voor emoties en toon begrip. (LG)
 • Licht de reden toe. Dat mag kort en zakelijk. (LG)
 • Maak als nodig een vervolgafspraak om de praktische consequenties te bespreken.(LG en MW)
 1. Rond het gesprek goed af
 • Vat de belangrijkste afspraken samen (LG en/of MW)
 • Vraag hoe je collega het gesprek heeft ervaren. (LG en MW)
 • Licht eventuele consequenties van het gesprek toe (bijvoorbeeld als de beoordeling financiële gevolgen heeft). (LG)
 • Eindig het gesprek positief, het liefst met een welgemeend compliment. (LG en MW)

Deel deze blog