Gelukkige werkgever met pensioenrichtleeftijd 68. Hoe nu verder?

U heeft de werknemers die graag langer in dienst blijven en vol enthousiasme hebben ingestemd met een jaar langer doorwerken. Oudere werknemers zijn essentieel binnen uw organisatie, omdat zij de know-how hebben. Zij hebben de ervaring met uw bedrijf, bekendheid met de processen en systemen en ook belangrijk, de relatie met uw klanten.

Uitstekend om deze werknemers zo lang mogelijk aan uw organisatie te binden.

Verzekeraars hebben in hun wijzigingsvoorstellen standaard de pensioenrichtleeftijd 68 opgenomen. Veel pensioenadviseurs zijn hier op aangehaakt heb ik gemerkt met argumenten als; a) het ouderdomspensioen wordt hoger, b) het nabestaandenpensioen wordt hoger, c) de dekking (voor de premievrijstelling) bij arbeidsongeschiktheid wordt met een jaar uitgebreid.

U hebt uw pensioenregeling hierop, met instemming van uw werknemers en/of ondernemingsraad, aangepast. De werknemers zijn op de hoogte gebracht en gaan er vanuit dat ze een jaar later met pensioen zullen gaan. Of zal het in enkele gevallen toch genuanceerder liggen?  Om te zorgen dat medewerkers enthousiast blijven en de waarde van het pensioen ook als waardevol ervaren, moeten ze wel weten hoe het zit. En weten welke individuele keuzemogelijkheden er over blijven.

Heeft u ook stilgestaan bij de inhoud van de arbeidsovereenkomsten en pensioenovereenkomsten met uw werknemers? De werknemers gaan immers, is de opzet, een jaar later uit dienst. Op welke wijze heeft u dit ingeregeld? Is er nagedacht over de arbeidsovereenkomst ná de AOW-gerechtigde leeftijd en heeft u dit nu ook opgenomen in uw personeelsbeleid? Veelal zullen werknemers de pensioen-ontslagdatum gelijk hebben staan met de AOW-gerechtigde leeftijd. Niet met pensioenrichtleeftijd 68.

Voor u als werkgever is het essentieel dat er duidelijk bestaat over het personeelsbeleid op dit punt. U wilt met uw personeelsbeleid goed kunnen concurreren op de arbeidsmarkt en uw waardevolle medewerkers behouden. Met uw pensioenregeling wilt u laten zien aan uw werknemers dat er goed voor ze gezorgd wordt. Hebben de werknemers de duidelijkheid over de pensioenregeling?

Flexibel inregelen van uw personeelsbeleid biedt voor zowel u als voor uw werknemers alleen maar voordelen.

Wilt u de mogelijkheid hebben om toch eerder dan de pensioenrichtleeftijd 68 met uw werknemer te kunnen praten over stoppen met werken? Vooral als dit verzoek komt van de werknemer zelf? Individuele afspraken maken met uw medewerkers en hier zo snel mogelijk inzicht in geven zal  veel opleveren. Voor uw organisatie als wel voor het enthousiasme van uw waardevolle oudere werknemers.

Wilt u hier meer over weten en vrijblijvend een gesprek over aan gaan?

Neem dan contact op of bel met 06-22998703.

drs. Edwin Langhorst
Pensioen- & Inkomensadviseur

Deel deze blog