Levenslooprekening en pensioen

Heeft u nog steeds een tegoed op uw levenslooprekening staan? Uiterlijk per 31 oktober 2021 valt het levenslooptegoed vrij.

Uitvoerders zullen over het vrijgevallen tegoed belasting inhouden tegen het hoogste belastingtarief. Veelal zal het tegoed niet meer via de werkgever wordt verloond. Uitvoerders van levenslooprekeningen zullen de tegoeden rechtstreeks gaan overmaken naar een door u opgegeven privérekening.

De tijd is beperkt om nog te beoordelen hoe u uw levenslooptegoed gaat aanwenden.

Gaat u eerder dan 31 oktober 2021 met pensioen, dan valt uw levenslooptegoed eerder vrij. Eén dag vóór uw pensioendatum dient het tegoed te worden overgemaakt en gaat de belastingdienst er vanuit dat er loonbelasting over het tegoed is afgedragen. Het tegoed wordt in dit geval in één keer belast. De uitkerende levensloop uitvoerder heeft hiervoor de inhoudingsplicht.

Wellicht zijn er vervolgens wel mogelijkheden om de belastingdruk te verlagen. Het saldo staat vóór 01-01-2022 op uw rekening. Wilt u hier meer over weten, lees dan door of neem contact op met ArbeidsPlus.

Het levenslooptegoed gebruiken voor een aanvulling op uw pensioen is wellicht nog een mogelijkheid. Dit zal echter niet altijd lukken. Er zal voldoende fiscale ruimte moeten zijn om uw pensioen met het levenslooptegoed aan te kunnen vullen. Ook niet alle pensioenuitvoerders werken hier aan mee. Op tijd informatie inwinnen is dus aan te raden.

Het levenslooptegoed aanwenden voor een periode van zorgverlof als mantelzorger kan tot 31 oktober 2021. Helaas vervalt na deze datum een mooie fiscale mogelijkheid om op deze manier in zorg te voorzien.

Heeft u nu nog een levenslooptegoed, dan zijn de mogelijkheden dus beperkt, maar niet geheel afwezig.

Nog een paar tips op een rijtje. Je kunt:

  1. levensloop binnen de fiscale kaders in een pensioenregeling storten, niet zijnde lijfrente en banksparen. Als je nu een pensioenregeling hebt bij je huidige werkgever, dan kun je wellicht een aanvullende vrijwillige premie storten. De pensioenregeling moet wel in deze mogelijkheid voorzien en de uitvoerder moet hier dus wel aan mee willen werken.
  2. lijfrente benutten. Door de levensloop-uitkering krijg je meer jaarruimte en reserveringsruimte, maar daar heb je in 2021 nog niet veel aan. Binnen de jaarruimte en reserveringsruimte zou al wel een lijfrentepremie betaald kunnen worden in 2021, zodat het financiële voordeel van een extra aftrekpost in 2022 kan worden genoten.
  3. denken aan je hypotheek. In 2021 kan de hypotheekrente van 2022 maximaal een half jaar vooruitbetaald worden, zodat je ook hier weer een extra aftrekpost creëert. Hier is wel toestemming van de bank voor nodig en mogelijk dat de bank hier kosten voor in rekening brengt. Oversluiten van de hypotheek kan wellicht voor mogelijk een lagere rente in de toekomst zorgen. Op moment van oversluiten zou je hiervoor een boeterente moeten betalen, maar die is weer aftrekbaar van het inkomen.
  4. denken aan minder werken dit jaar, als dat een mogelijkheid is. Wellicht is deze optie minder realistisch, maar het is een optie.
  5. denken aan het betalen van andere mogelijke aftrekposten dit jaar, zoals giften, ziektekosten (vb. renovatie gebit), etc. Alleen in 2021 zijn de kosten voor een studie nog aftrekbaar. De studie moet gericht zijn op een (toekomstig) beroep en moet je uiteraard zelf betalen.

Bij alle bovenstaande punten gaat het er om dat de betaling in 2021 wordt gedaan. Verder zijn er helaas geen mogelijkheden, afgezien nog van eventueel middeling achteraf.

Ik denk dat het goed is om meerdere punten, daar waar mogelijk, toe te passen. De uitkering levensloop heeft bijvoorbeeld effect op toeslagen, zoals de kinderopvangtoeslag. Laat u dus tijdig informeren en onderneem actie!

Voor verdere begeleiding neem contact op met ArbeidsPlus.

drs. Edwin Langhorst
Pensioen- & Inkomensadviseur

Deel deze blog