Levenslooprekening en pensioen

Heeft u nog steeds een tegoed op uw levenslooprekening staan?

Uiterlijk per 31 december 2021 valt het levenslooptegoed vrij.

Veelal zullen de uitvoerders voor een tijdige afwikkeling belasting inhouden tegen het hoogste belastingtarief, op het moment dat het tegoed niet via de werkgever wordt verloond. Uitvoerders van levenslooprekeningen zullen de tegoeden dan gaan overmaken naar een opgegeven privérekening.

De tijd is aangebroken om te beoordelen hoe u uw levenslooptegoed gaat aanwenden.

Gaat u eerder dan 31 december 2021 met pensioen? Uw levenslooptegoed valt dan eerder vrij. Eén dag vóór uw pensioendatum dient het tegoed te worden overgemaakt en gaat de belastingdienst er vanuit dat er loonbelasting over het tegoed is afgedragen. Het tegoed wordt in dit geval  in één keer belast. Wellicht zijn er wel mogelijkheden om de belastingdruk te verlagen. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met ArbeidsPlus.

Het levenslooptegoed gebruiken voor een aanvulling op uw pensioen is wellicht nog een mogelijkheid. Dit zal echter niet altijd lukken. Er zal voldoende fiscale ruimte moeten zijn om uw pensioen met het levenslooptegoed aan te kunnen vullen. Tevens werken niet alle uitvoerder hier aan mee. Op tijd informatie inwinnen is dus aan te raden.

Het levenslooptegoed aanwenden voor een periode van zorgverlof als mantelzorger kan tot 31 december 2021. Helaas vervalt na deze datum een mooie fiscale mogelijkheid om op deze manier in zorg te voorzien. Wellicht dat de wetgever wil nadenken over een mogelijkheid om pensioengeld hiervoor in te zetten.

Heeft u nu nog een levenslooptegoed, dan zijn de mogelijkheden dus beperkt.

Laat u tijdig informeren voordat 2021 is aangebroken.

Neem contact op met ArbeidsPlus voor meer informatie en advies.

drs. Edwin Langhorst
Pensioen- & Inkomensadviseur

 

 

 

Deel deze blog