Ondernemingsraad en Pensioen

Bij veel bedrijven komt per 1 januari de verlenging van het pensioencontract er weer aan. Veelal is dit eens in de vijf jaar.

De ondernemingsraad wordt gevraagd mee te denken over de verlenging. ArbeidsPlus ondersteunt hierbij op het gebied van arbeidsrecht, efficiënte samenwerking tussen de OR-leden en uiteraard pensioeninhoudelijk. In dit blog ga ik in op een voorgestelde aanpassing van de middelloonregeling naar mogelijke alternatieven.

Is deze situatie herkenbaar? Schakel dan in ieder geval een eigen pensioenadviseur in vanuit de ondernemingsraad, voor zover dit nog niet gebeurd is. De adviseur van de werkgever dient een ander belang dan het belang van de werknemers. Het uitgangspunt is goed werknemerschap en goed werkgeverschap, maar de praktijk blijkt hierin toch wat weerbarstiger. Niet zo gek ook, wanneer je bedenkt dat de belangen nu eenmaal niet dezelfde zijn.

Bij een wijziging van de pensioenregeling is, in veel gevallen, instemming nodig van de ondernemingsraad. Een lastig traject.

De hogere premies die een werkgever momenteel moet gaan betalen na de verlenging van de middelloonregeling is geen reden voor instemming met een voorgestelde wijziging. Veelal wordt een beschikbare premie voorgesteld als alternatief. Twee vraagstukken zijn hier dus direct al bij van toepassing; de financiering en het type pensioenregeling.

Pensioen is uitgesteld salaris. Een middelloonregeling is een goede pensioenregeling. De werknemers lopen bij de middelloonregeling geen risico’s, die ze over het algemeen ook niet kunnen overzien. Middelloon geeft duidelijkheid, inzicht en garanties.

Het veel gebruikte argument vanuit de werkgever dat het bij middelloon om een steeds slechter wordende garantie gaat vanwege inflatie, nuanceer ik graag. Het ontbreken van indexatie als argument bespreek ik graag met de ondernemingsraad vanuit werknemersperspectief. Dit doen we onder andere door in te zoomen op het voorgestelde alternatief.

Bij een instemmingstraject over pensioen komt dus nogal wat kijken. De druk vanuit de werkgever om van een middelloonregeling af te stappen help ik graag pareren.

Stap 1 bij de ondersteuning van een ondernemingsraad is het leren doorgronden van de verschillende pensioensystemen. Begin daar zo vroeg mogelijk mee.

Stap 2 is het onderkennen van de positie van de ondernemingsraad in het gesprek met de werkgever. De werkgever is even niet de dagelijkse werkgever, maar een gelijkwaardige gesprekspartner in de discussie over de pensioenregeling.

Stap 3 is de doelstelling bepalen. Wat willen de werknemers wel en wat willen ze niet wijzigen in de pensioenregeling en welke juridische argumenten helpen bij het behalen van die doelstelling. Wanneer geef je als ondernemingsraad instemming en wanneer niet. Welke argumentatie gaat er over tafel en hoe moet die argumentatie worden beoordeeld.

Stap 4 is het raadplegen van de achterban. Individuele werknemers zijn niet gebonden aan een akkoord van de ondernemingsraad, dus zorg ervoor dat de instemming kan rekenen op de steun van de werknemers.

Stap 5 is het komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing waarbij, wanneer je mij inschakelt als adviseur, de waarde van de middelloonregeling een belangrijk uitgangspunt zal zijn. In het belang van de werknemers, die de ondernemingsraad vertegenwoordigt.

Wilt u meer weten, laat mij weten! Een kennismaking is geheel vrijblijvend.

Edwin Langhorst

Deel deze blog