Een sprong vooruit in pensioencommunicatie! Onmisbaar bij de invoering van het Pensioenakkoord.

Met de komst van het Pensioenakkoord is pensioencommunicatie belangrijker dan ooit. Middelloon stopt met bestaan en daarmee de communicatie van de pensioen-uitkering per jaar vanaf pensioendatum. Na de invoering van het Pensioenakkoord bestaat er alleen nog een pensioenkapitaal, waarvan de uitkomst onzeker is. U weet dus niet meer hoeveel pensioen u kunt verwachten. Een pensioenregeling kan niet meer zonder goede communicatie. De werkgever is hiervoor verantwoordelijk. Werknemers vertrouwen ook het meest op de werkgever als het gaat om de informatievoorziening over arbeidsvoorwaarden. Pensioen wordt als secundaire arbeidsvoorwaarde op de tweede plaats gewaardeerd door werknemers. (Bron: Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group (2018)). Toch is de communicatie over pensioen vanuit de werkgever veelal niet structureel geregeld. Dat is vervelend voor de werknemer, maar ook een gemiste kans voor de werkgever.

Pensioencommunicatie gaat niet alleen over het informeren van werknemers. Bij moderne communicatie gaat het vooral om het activeren van werknemers. Het betrekken van werknemers bij pensioen en bij de organisatie. Pensioen heeft namelijk alles te maken met de beschikbaarheid van menselijk kapitaal binnen de organisatie. Hoe houd je werknemers fit, betrokken en gemotiveerd? Begrijpen werknemers de keuzes die zij hebben binnen de pensioenregeling om beslissingen te kunnen nemen? Over bijvoorbeeld deeltijd pensioen, generatiepact of vroegpensioen.

Als werkgever speelt u hierbij een centrale rol. De wetgever stelt simpelweg dat:

  • De werkgever actief informeert over de wijzigingen binnen de pensioenregeling.
  • De werkgever waarschuwt bij wijzigingen in de persoonlijke leefsituatie, wanneer dit keuzes binnen de pensioenregeling beïnvloed.
  • De werkgever de basiskennis in huis heeft over de pensioenregeling en dit overbrengt.

Los van de zorgplicht wil de werkgever toch graag dat een investering loont?! Werknemers zullen de pensioenregeling als waardevol ervaren, als ze weten hoe het zit. Het zou een gemiste kans zijn als de werkgever veel geld uitgeeft aan een pensioenregeling, die werknemers niet waarderen.

Een werkgever investeert in communicatie omdat:

  • waardevol personeel behouden moet blijven en goed personeel aangetrokken wordt.
  • deze betrokken is bij het wel en wee van werknemers.
  • enthousiast personeel het visitekaartje is voor de onderneming.
  • duurzame inzetbaarheid hand in hand gaan met pensioenmogelijkheden.
  • de meerkosten voor pensioencommunicatie een fractie zijn van de pensioenpremies, maar wel het meest effectief voor de waardering van werknemers.

ArbeidsPlus ondersteunt u op maat bij pensioencommunicatie. Dat doen we tegen een aantrekkelijke prijs.

Wilt u een indruk krijgen van hoe we dit voor u doen?

Bekijk de demo en neem vooral contact op voor een vrijblijvend gesprek!

drs. Edwin Langhorst
Pensioen- & Inkomensadviseur

Deel deze blog