Werkgevers in de accountancy

Inzicht in de pensioensituatie levert u als werkgever en voor uw werknemers meer op dan u op het eerste gezicht zou denken.
Afgelopen jaar is op pensioengebied een roerig jaar geweest voor de accountantskantoren die aangesloten zijn geweest bij het Pensioenfonds voor de Accountancy. De afwikkeling van het eigen beheer loopt in 2018 nog door met een noodzakelijke waardeoverdracht en een eindkorting op de pensioenen van veel werknemers.

Ondanks het feit dat het stoppen van het Pensioenfonds voor de Accountancy een vervelende gebeurtenis is, levert het voor u als werkgever ook een mooie gelegenheid op om juist nu het onderscheid te maken.

Zijn uw werknemers op de hoogte van de wijzigingen? Afgelopen jaar heeft u een nieuwe pensioenregeling afgesproken met uw werknemers. Er zijn kortingen doorgevoerd op de opgebouwde pensioenen. De risico-dekkingen zijn anders verzekerd. In 2018 zal er nog extra gekort gaan worden op de pensioenen.
De impact op het pensioenresultaat zal voor elke werknemer individueel verschillend uitpakken.

Neemt u met uw medewerkers dit jaar de tijd en de mogelijkheid om de vervelende ontwikkelingen op pensioengebied om te draaien naar iets positiefs?

  • Een pensioenregeling is een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde. U heeft een nieuwe pensioenregeling afgesproken voor uw medewerkers en kunt hiermee laten zien dat u de consequenties van het stoppen van het Pensioenfonds voor de Accountancy hebt gecompenseerd met een pensioenregeling die nog beter past bij uw werknemers.
  • Door te communiceren met uw medewerkers over wat hun individuele pensioensituatie is geworden, laat u zien dat u goed zorgt voor uw medewerkers op momenten dat het er op aan komt.
  • Met pensioen concurreert u op de arbeidsmarkt. Het maakt deel uit van uw personeelsbeleid. U behoudt hiermee uw waardevolle werknemers en u trekt goede werknemers aan vanuit de markt. Werknemers moeten wel in de gelegenheid worden gesteld om hun pensioen te kunnen waarderen als arbeidsvoorwaarde. Zij zullen hiervoor het inzicht nodig hebben in de pensioenregeling en in hun individuele situatie.
  • De pensioen-ontslagdatum is niet meer de pensioen richtleeftijd. Leg dit vast in de arbeidsovereenkomst en creëer hiermee de duidelijkheid bij uw werknemers. Wanneer stopt uw werknemer echt bij uw bedrijf?

De overheid legt de zorgplicht steeds meer bij u neer als werkgever, waar het gaat om het informeren over belangrijke wijzigingen op pensioengebied. Better be Sure than Sorry.

Wanneer uw werknemers een communicatietraject aangeboden krijgen, waardoor ze goed op de hoogte zijn van hun huidige pensioensituatie, dan zult u daar als werkgever meer profijt van hebben dan u nu denkt. En dit hele traject hoeft niet duur te zijn. Daar zorgen wij voor vanuit ArbeidsPlus.

Graag hoor ik in een vrijblijvend gesprek waar uw uitdagingen liggen.

Graag kom ik met u in contact.

drs. Edwin Langhorst
Pensioen- & Inkomensadviseur

Deel deze blog