Wijzigingen lijfrente jaarruimte (2024)

Met de komst van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) per juli 2023 verandert er veel in de opbouwmogelijkheden van de oudedagsvoorzieningen in Nederland.   De wijzigingen binnen de werkgeverspensioenen hebben ook hun invloed op het lijfrente regime. Zo is het opbouwpercentage van de jaarruimte verhoogd van 13,3% naar 30%, gelijk aan bij pensioen. Deze wijziging…

Lees meer