Wijzigingen lijfrente jaarruimte (2024)

Met de komst van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) per juli 2023 verandert er veel in de opbouwmogelijkheden van de oudedagsvoorzieningen in Nederland.   De wijzigingen binnen de werkgeverspensioenen hebben ook hun invloed op het lijfrente regime. Zo is het opbouwpercentage van de jaarruimte verhoogd van 13,3% naar 30%, gelijk aan bij pensioen. Deze wijziging…

Lees meer

Afschaffing oudedagsreserve (OR) voor ondernemers

Per 1 januari 2023 wordt de fiscale oudedagsreserve (OR) afgeschaft. Bestaande OR-reserves mogen op basis van de huidige regels nog wel in stand worden gehouden of worden afgestort uiteraard.Het afschaffen van deze faciliteit voor IB-ondernemers moet de schatkist zo’n 110 miljoen euro opleveren. De fiscale oudedagsreserve (OR) staat al jaren ter discussie en ook in…

Lees meer

Formulier bedrijfsgegevens pensioenfonds

Heeft u een bericht ontvangen vanuit een Pensioenfonds met het verzoek om het Formulier Bedrijfsgegevens in te vullen? Valt uw onderneming volgens de gegevens van het Pensioenfonds onder de verplichtstelling? Grote kans dat er nog niets aan de hand is. Niet reageren is echter geen optie. Direct wél reageren is daarentegen ook niet verstandig. De…

Lees meer

Geen pensioen voor je werknemers

Nog steeds zijn er veel bedrijven die geen pensioenregeling bieden aan hun werknemers. Tien procent van de werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op. Aanvullend pensioen is belangrijk om werknemers na hun pensioen voldoende inkomen te bieden om de uitgaven te kunnen betalen. Alleen al het inzicht in de verhouding tussen inkomsten en uitgaven vanaf pensioendatum…

Lees meer

ODV afstorten naar een lijfrente, waarom niet?

Ongeveer 53.576 dga’s hebben hun pensioen in eigen beheer omgezet naar een ODV. Al deze ODV’s kunnen geheel of gedeeltelijk afgestort worden in een lijfrente. Bij de afstorting van de ODV in een lijfrente vindt er een overgang plaats van de wet Loonbelasting naar de wet Inkomstenbelasting. Het lijfrenteregime biedt in de uitkeringsfase meer flexibiliteit…

Lees meer

Samenloop pensioen en WW-uitkering

arbeidsplus-meeting

Een werknemer die niet wil dat het ouderdomspensioen wordt verrekend met een WW-uitkering kan zijn of haar pensioendatum uitstellen. Hoewel veelal wordt aangenomen dat het uitstellen van de pensioendatum door het UWV wordt gezien als een benadelingshandeling (artikel 24 lid 5 WW), geeft het UWV in de praktijk aan dat dit niet het geval is.Het…

Lees meer

Een sprong vooruit in pensioencommunicatie! Onmisbaar bij de invoering van het Pensioenakkoord.

Werknemers vertrouwen het meest op de werkgever als het gaat om de informatievoorziening over arbeidsvoorwaarden. Pensioen wordt als secundaire arbeidsvoorwaarde op de tweede plaats gewaardeerd door werknemers. Toch is de communicatie over pensioen vanuit de werkgever veelal niet structureel geregeld. Hoe makkelijk dit in te vullen is? Lees verder en neem contact op.

Lees meer