Innovatie en Agile werken

Agile werken vraagt van medewerkers dat zij om kunnen gaan met veel veranderingen en constante feedback. Een goede structuur en aanpak in het ontwikkelen van een feedbackcultuur helpt daarbij. ArbeidsPlus (Feedback) heeft hiermee inmiddels veel ervaring in Agile omgevingen. Wij ondersteunen organisaties vanuit de 4Success-aanpak met de persoonlijke ontwikkeling én met de teamontwikkeling die voor Agile essentieel is.

Lees meer

Al besloten wat te doen met pensioen-richtleeftijd 68 in uw pensioenregeling?

Werkt uw personeel door tot 68 jarige leeftijd of bespreekt u de mogelijkheden om hier flexibeler mee om te gaan? Met een pensioenplanning weten uw werknemers exact of (gedeeltelijk) eerder stoppen met werken reëel is. Dit inzicht is goed voor uw medewerker en voor u als werkgever. Maak gebruik van de pilot aanbieding! Voor de eerste 5 werknemers maken wij voor €500,00 per werknemer de mogelijkheden van eerder stoppen met werken inzichtelijk! Meer weten? Elke werkgever moet een keuze maken en instemming hebben van de werknemers vóór 01-01-2018! Hulp nodig bij dit onderwerp? Bel 06-22998703 of vul het contactformulier in!

Lees meer