Pensioen en scheiding, de aanspraak vervalt niet.

U, als deelnemer aan de pensioenregeling bij uw werkgever, en uw ex-partner hebben beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen, dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Deze verdeling geldt voor scheidingen na 30 april 1995.

Binnen twee jaar na de echtscheiding moet de pensioenuitvoerder op de hoogte zijn gebracht. Voor deze melding van de echtscheiding is een standaardformulier beschikbaar. Dit is het mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding. In de praktijk blijkt geregeld dat pensioenuitvoerders niet op de hoogte zijn gebracht ten tijde van de echtscheiding. Op zich is dit geen probleem. Het recht op de verdeling van het ouderdomspensioen vervalt niet. Onlangs is hier weer jurisprudentie over verschenen. Wel brengt het achteraf regelen van de verdeling extra werk met zich mee. Ook is het lastig om na jaren weer contact op te moeten nemen met de ex-partner. Laat u hierin bijstaan, ook al is de scheiding jaren geleden uitgesproken en is er over pensioen niets afgesproken.

In veel gevallen zijn uitvoerders achteraf bereid om mee te werken aan de pensioenverdeling. Hiervoor is wel toestemming van de ex-partner noodzakelijk. Een verzoek hiertoe zal moeten worden ingediend bij de pensioenuitvoerder.

Zelf het pensioen doorbetalen aan de ex-partner vanuit het netto ontvangen pensioeninkomen kan, maar is wellicht niet de meest ideale manier.

Het laten uitkeren van 50% van uw bruto pensioen door de uitvoerder kent echter voordelen. U hoeft geen gebruik te maken van de persoonsgebonden aftrek uit hoofde van ‘alimentatie’. Uw verzamelinkomen is lager. Een hoger verzamelinkomen kan betekenen dat het recht op zorg- en/of huurtoeslag wordt beïnvloed. De wijze van uitbetaling van het verdeelde pensioen kent een verschil in fiscale behandeling.

Helaas is het zo dat pensioenuitvoerders er niet allemaal dezelfde werkwijze op nahouden bij de achteraf verdeling van het pensioen. Er zijn uitvoerders die het pensioen bruto verdelen. Er zijn er ook die het pensioen alsnog netto verdelen. Bij de deelnemer aan de pensioenregeling wordt dit pensioen vervolgens gebruteerd. Dit is nadelig, omdat de deelnemer hierdoor direct minder overhoudt van het bruto pensioen. Laat u vooraf goed informeren.

Bij de aanvraag voor het achteraf verdelen van het pensioen wordt door uitvoerders gevraagd naar een bewijs van inschrijving van de scheiding. Deze is op te vragen bij de gemeente waar u woonde op het moment van de scheiding. Helaas kan dit niet bij de gemeente van uw huidige woonplaats. Wel is het bewijs van inschrijving online aan te vragen bij de gemeente waar u woonde op het moment van scheiden.

Vanaf 2021 zal de wijze van de verdeling van het ouderdomspensioen wijzigen. Voor scheidingen ná 1 januari 2021 heeft de overheid het wetsvoorstel ingediend om de 50% ouderdomspensioen direct toe te wijzen aan de ex-partner. Dit heet conversie. De ex-partner krijgt een zelfstandig recht op het te verdelen ouderdomspensioen, waardoor er op het punt van pensioen geen afhankelijkheid meer is van de ex-partner na de scheiding. Melding doen is vanaf dat moment niet meer nodig. Uiteraard kunt u met uw ex-partner zelf afspraken maken over het verdelen van de pensioenrechten. Dat zal onder de nieuwe wetgeving binnen 6 maanden na de scheiding kenbaar moeten worden gemaakt. Alleen wanneer er niets wordt geregeld gelden de wettelijke bepalingen.

Wilt u meer weten over de pensioenverdeling bij scheiding of wilt u begeleiding bij het verkrijgen van uw deel van het ouderdomspensioen? Neem contact op met ArbeidsPlus voor meer informatie. Kijk voor meer informatie ook naar mijn andere blog.

drs. Edwin Langhorst
Pensioen- & Inkomensadviseur

Deel deze blog