Ondernemingsraad en Pensioen

Is de ondernemingsraad betrokken bij een pensioenwijziging, waar instemming voor nodig is? Doelstelling is om te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing waarbij, wanneer je mij inschakelt als adviseur, de waarde van de middelloonregeling een belangrijk uitgangspunt zal zijn. Niet voor mezelf, maar in het belang van de werknemers die de ondernemingsraad vertegenwoordigt.

Lees meer

Werkgevers in de accountancy

arbeidsplus-team

Ondanks het feit dat het stoppen van het Pensioenfonds voor de Accountancy een vervelende gebeurtenis is, levert het voor u als werkgever een mooie gelegenheid op om juist nu het onderscheid te maken. Neemt u met uw medewerkers dit jaar de tijd en de mogelijkheid om de vervelende ontwikkelingen op pensioengebied om te draaien naar iets positiefs?

Lees meer

Gelukkige werkgever met pensioenrichtleeftijd 68. Hoe nu verder?

U heeft uw pensioenregeling aangepast aan pensioenrichtleeftijd 68. Heeft u ook stilgestaan bij de inhoud van de arbeidsovereenkomsten en pensioenovereenkomsten met uw werknemers? De werknemers gaan immers, is de opzet, een jaar later uit dienst. Op welke wijze heeft u dit ingeregeld? Is er nagedacht over de arbeidsovereenkomst ná de AOW-gerechtigde leeftijd en heeft u dit nu ook opgenomen in uw personeelsbeleid? Veelal zullen werknemers de pensioen-ontslagdatum gelijk hebben staan met de AOW-gerechtigde leeftijd. Niet met pensioenrichtleeftijd 68.

Lees meer

Premieovereenkomst, aandachtspunt voor de ondernemingsraad!

Door de aanhoudende vraag middelloonregelingen om te zetten naar een premieovereenkomst op basis van beleggingen heb ik mijn oude scriptie uit 2009 weer eens uit de la gehaald. Een oude scriptie, maar actueler dan ooit. Een middelloonregeling is een kostbare pensioenregeling, ingegeven door de historisch lage marktrente en door de stijgende levensverwachting. Een middelloonregeling is…

Lees meer

Innovatie en Agile werken

Agile werken vraagt van medewerkers dat zij om kunnen gaan met veel veranderingen en constante feedback. Een goede structuur en aanpak in het ontwikkelen van een feedbackcultuur helpt daarbij. ArbeidsPlus (Feedback) heeft hiermee inmiddels veel ervaring in Agile omgevingen. Wij ondersteunen organisaties vanuit de 4Success-aanpak met de persoonlijke ontwikkeling én met de teamontwikkeling die voor Agile essentieel is.

Lees meer

Al besloten wat te doen met pensioen-richtleeftijd 68 in uw pensioenregeling?

Werkt uw personeel door tot 68 jarige leeftijd of bespreekt u de mogelijkheden om hier flexibeler mee om te gaan? Met een pensioenplanning weten uw werknemers exact of (gedeeltelijk) eerder stoppen met werken reëel is. Dit inzicht is goed voor uw medewerker en voor u als werkgever. Maak gebruik van de pilot aanbieding! Voor de eerste 5 werknemers maken wij voor €500,00 per werknemer de mogelijkheden van eerder stoppen met werken inzichtelijk! Meer weten? Elke werkgever moet een keuze maken en instemming hebben van de werknemers vóór 01-01-2018! Hulp nodig bij dit onderwerp? Bel 06-22998703 of vul het contactformulier in!

Lees meer